Bedrijfsterreinen

Een productiefaciliteit of opslagterrein van enige omvang heeft al snel een stelsel van leidingen en putten om het hemelwater af te voeren. Vaak is het beheer van gebouwen en terreinen goed geregeld, maar het beheer van vuil- en hemelwaterriolering niet. Gebrek aan tijd, geld en kennis zijn hiervoor de logische redenen.

Er zijn voldoende redenen om het beheer van terreinriolering professioneel en rationeel op te pakken. Vaak worden die redenen pas duidelijk op het moment van een calamiteit of als een uitgevoerde uitbreiding toch niet valt aan te sluiten op het aanwezige stelsel. Het is natuurlijk verstandiger om dit voor te zijn!

Ik kan u helpen in alle fasen van het beheer van uw vuil- en hemelwaterstelsels. Mijn werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het gewenste eindresultaat, de aanwezige gegevens en de capaciteit (in kennis en in inzetbaarheid van mensen) van uw organisatie.

Het begint allemaal met een eerste gesprek. Neemt u contact met mij op om een afspraak te maken. We kijken dan samen naar de situatie nu en naar uw wensen ten aanzien van het beheer en stippelen een pad uit om die wensen te realiseren.