Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan (boekje van Hardinxveld Giessendam)

Vandaag ontving ik via link naar de website van de gemeente Hardinxveld Giessendam. Daar is een boekje te downloaden waarin bewoners tips krijgen om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan. Net nu ik bij twee andere projecten bij wateroverlast van particulieren ben betrokken.

In het boekje worden een aantal nuttige tips gegeven waarmee bewoners zelf wateroverlast kunnen voorkomen of de gevolgen kunnen beperken. Wat me echter opvalt is dat het boekje, net zoals de meeste mensen die wateroverlast ervaren, geen onderscheid maakt in de oorzaak van de wateroverlast. Daarmee zijn de adviezen volgens mij zinloos, want als niet helder is waar het water vandaan komt, hoe houd je het dan tegen?

Voor bewoners is water gewoon ‘water’. En als het teveel is dan heb je overlast. Zeker in situaties waarin overlast ervaren wordt is de nuance zoek. Grondwater, rioolwater, water dat uit de sloot treedt en hemelwater dat niet afstroomt worden op één hoop geveegd (dat lukt zelfs met water!) en vormen één probleem: WATEROVERLAST. Vaak worden ook de problemen met parkeren, hardrijden etc. er nog bij gevoegd en heb je als gemeente te maken met boze burgers. Als je dan komt met algemene adviezen is de kans groot dat de maatregelen die de bewoners vervolgens gaan treffen geen, of weinig, effect hebben en wordt de onvrede en het wantrouwen alleen maar groter.

Voorlichten en informeren is prima! Sterker nog; het is essentieel. ‘Wij’ deskundigen weten van water en daarmee helpen we de mensen met problemen. Niet door allerlei mogelijke oplossingen te verzamelen en te presenteren, maar door het probleem te analyseren zodat de oorzaak (of oorzaken) helder worden zodat passende adviezen gegeven kunnen worden. Althans, dat is zoals ik werk. Meestal zijn bewoners terecht boos en dan is een informatieboekje niet genoeg. Dan is tijd, aandacht en een passend advies nodig.

Dit klinkt misschien negatief richting de gemeente Hardinxveld Giessendam, maar dat is niet mijn bedoeling. De gemeente doet zijn best en een informatieboekje is op zich een goed idee. Ik vind het alleen jammer dat gedacht wordt vanuit de mogelijke oplossingen en niet vanuit de oorzaken van de overlast. Daarom noem ik hier ook geen oplossingen, want ik ken het probleem (nog) niet.

Praten over wateroverlast en hoe dat op te lossen? Bel of mail me!

Frenk Wisselink

06-40872899 / frenk@wisselink-advies.nl