Basisrioleringsplannen

Is het al weer tijd voor een nieuw basisrioleringsplan? Waarom eigenlijk? Staat er 2016 op de omslag van het rapport? Of is een nieuwe herberekening opgenomen in het maatregelenpakket van het GRP? Klink ik cynisch? Klopt, dat ben ik ook.

Veel werk
Het opstellen van een basisrioleringsplan (brp) is een flinke klus. Veel inventarisatiewerk, ingewikkelde modelleringen en uitgebreide rapportages en tekeningen. Er gaat veel tijd in zitten van zowel het adviesbureau dat het brp opstelt als van de opdrachtgever. En dat allemaal voor een momentopname die vervolgens een jaar of vijf zal bepalen hoe u met het rioolstelsel om zult gaan. Volgens mij kan dat anders. Beter. Hoe?

Actuele data na een herberekening
Met een recente herberekening beschikt u over een goed beeld van uw rioolstelsel(s). Door de modellering en berekeningen zijn veel fouten uit de beheerbestanden boven tafel gekomen. Ook is, als het goed is, het aangesloten en afgekoppelde verharde oppervlak zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Met een beetje geluk zijn zelfs de overstorten en bijzondere constructies opnieuw ingemeten. Dat is het moment om uw gegevens op orde te brengen en vervolgens ook te houden. En als u de gegevens actueel weet te houden dan is het een heel goede basis om meer frequent berekeningen uit te kunnen voeren.

Efficiƫnter werken
Een groot deel van de kosten voor een herberekening komen voort uit het verzamelen, aanvullen en corrigeren van gegevens en het opstellen van het rekenmodel. Die kosten kunt u sterk beperken. Het is in dat geval ook eenvoudig om een berekening uit te voeren voor een kleine (voorgenomen?) wijziging in het stelsel. En een uitgebreide rapportage is in lang niet alle gevallen nodig.

Stroomlijnen
Mijn idee hierover? Zorg dat alle rioolbeheergegevens actueel zijn. Dat doet u waarschijnlijk al met behulp van een rioolbeheerpakket. Daarnaast raad ik aan ook de overige voor rioleringsberekeningen relevante gegevens gegevens bij te houden. Waar mogelijk in het rioolbeheerpakket, maar voor gegevens die hierin niet bijgehouden kunnen worden moet een andere oplossing gevonden worden. Die oplossing is voor iedere organisatie anders, omdat hij moet passen in de gangbare processen en, voor zover mogelijk, in de programmatuur die al gebruikt wordt.
Stel eens in de zoveel jaar een overzichtsrapport op waarin uw rioolstelsels worden beschreven (opnemen in de bijlagen van het grp?) en voer gericht (her)berekeningen uit wanneer er iets wijzigt of als u inzicht wilt hebben in mogelijke alternatieven voor maatregelen. U krijgt, en houdt, een goed inzicht in de werking van uw rioolstelsels en u bent in hoge mate onafhankelijk van adviesbureaus. Op ieder moment dat een berekening gewenst is kunt u eenvoudig de gegevens aanleveren om een modelberekening uit te voeren. Dat kunt u vervolgens zelf doen (zie mijn stukje over SWMM) of uitbesteden.

Lijkt het u een goed idee? Neem gerust contact met me op en dan praten we er eens over. Waarschijnlijk bent u al aardig op de goede weg en is met een paar aanpassingen veel te bereiken.

1 reactie op “Basisrioleringsplannen

  1. Pingback: Nieuw BRP? | Wisselink-Advies