Databeheer

De omgang met het geautomatiseerde rioolbeheer blijkt vaak een probleem. Waarschijnlijk is er ooit een programma aangeschaft om inzicht te krijgen in een meerjarenplanning en -begroting. Zeker sinds het verplichten van GRP’s zijn deze rioolbeheerpakketten onmisbaar. Maar hoe staat het nu met het pakket? Zijn alle revisies van de afgelopen jaren al verwerkt? En lukte het om de inspectieresultaten in te lezen? Kon je het zelf(standig)? Of toch nog maar even ondersteuning geregeld van de leverancier van het programma? Of heb je gekozen voor de overstap naar een toegankelijker programma (Kikker?).

Beheer van gegevens is een vak. Beheer van riolering is ook een vak. Het komt niet vaak voor dat mensen bekwaam zijn op beide vakgebieden. Daarom betekent rioolbeheer in veel gevallen de praktische aansturing van de benodigde werkzaamheden en in weinig gevallen het up-to-date houden van het beheerpakket. Jammer als je ziet wat het gekost heeft om de data te verzamelen en ook jammer als je bedenkt wat een winst er te halen valt als je beschikt over een actueel databestand. Als alles goed is ziet het er ongeveer uit zoals in onderstaand schema:

 

Ik ben op dit moment aan het nadenken over hoe het beheer van data zo is in te richten dat het met minder moeite actueel is te houden. Niet werken vanuit een bepaald programma of product en de processen hierop aanpassen, maar werken vanuit het stroomlijnen van processen. Volgens mij kan al veel bereikt worden door bewust te zijn van wat er nu gebeurt en daarin te sturen. Later kan blijken dat aanpassingen aan programma’s, of zelfs heel andere programma’s, nodig zijn, maar dat komt dan wel.

Slim omgaan met data? Zo gaat het nu als er een rekenmodel van het rioolstelsel moet komen:

Als dat te stroomlijnen is, dan is het opstellen van een model ineens veel eenvoudiger. En als een model sneller op te stellen is, dan kun je er ook voor kiezen om eens wat vaker een berekening te maken. Bijvoorbeeld om een afweging te maken tussen verschillende alternatieven. Een BRP is dan niet meer een 10-jarenplan, maar een strategische richting waar veel flexibeler kan worden omgegaan. Het opstellen van het model zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

Kan het slimmer, handiger? Ik wil met alle plezier het gesprek met je aangaan. Neem gerust contact met me op.