Gegevensuitwisseling met het waterschap

Voor een optimaal beheer van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) wil het waterschap graag weten wat de belasting van de RWZI’s zal zijn. Hydraulisch en biologisch. Daarvoor is inzicht nodig in de afvalwaterhoeveelheden en het aangesloten verharde oppervlak van de rioolstelsels die lozen op de betreffende RWZI. Deze gegevens haalt een waterschap hoofdzakelijk uit de basisrioleringsplannen die door de gemeenten opgesteld worden.

Een basisrioleringsplan (BRP) geeft inzicht in het functioneren van een rioolstelsel. De rioolbeheerder, meestal een gemeente, geeft opdracht tot het opstellen van een BRP. De vragen die in het BRP beantwoord moeten worden liggen vooral op het gebied van het hydraulisch functioneren. Dus “waar is het stelsel overbelast en kan ik wateroverlast verwachten?” en “welke maatregelen kan ik treffen om de hydraulische capaciteit op peil te brengen?”. De hoeveelheid afvalwater is voor een gemeente nauwelijks van belang. De hoeveelheid woningen per bemalingsgebied ook niet (terwijl een aantal waterschappen de normafvoer bepalen op het aantal woningen dat aangesloten is).

Eéns in de vijf tot tien jaar wordt een nieuw BRP opgesteld. De gegevens uit het BRP worden vervolgens door het waterschap ingevoerd in hun systeem (Rioken) en gebruikt voor de prognoses voor hun RWZI. Rioken is, zacht gezegd, niet het meest gebruiksvriendelijke pakket en veel gegevens voor prognoses komen uit ‘schaduwarchieven’. Niet de meest optimale werkwijze.

Volgens mij moet dit slimmer kunnen. Eenvoudiger met minder dubbelingen in de opslag van gegevens en met minder kans op fouten. En vooral actueler. Gegevensbestanden zijn voorhanden (rioolbeheerpakket bij de gemeente, BAG, Rioken) en het koppelen van deze bestanden vormt nauwelijks meer een probleem. Tijd om er eens fris naar te kijken en te onderzoeken waar winst te halen is. Ik wil daar graag in meedenken. Eerst kijken hoe het nu gaat en vaststellen hoe het zou moeten. Dan pas zoeken naar mogelijke oplossingen, waarbij in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de bestaande processen en programmatuur.

Lijkt het u zinvol hier eens over te praten? Neem vooral contact met me op.