Frenk Wisselink

Ervaring
Na mijn HTS-opleiding ben ik begonnen als assistent-uitvoerder bij een aannemingsmaatschappij. Daarna heb ik gewerkt bij 2 adviesbureaus en bij een waterschap. Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het vakgebied. Hierdoor heb ik een brede kijk verkregen op het gebied van beleid, ontwerp en beheer van riolering, hemelwatervoorzieningen en alles wat er bij komt kijken. Dit alles vanaf de initiatieffase tot en met de onderhoudsfase.

De afgelopen jaren heb ik onder andere de volgende projecten/werkzaamheden verricht:

 • ontwerp van een alternatieve oplossing voor een bergbezinkbassin (UAV-GC aanbieding en uitvoering)
 • theoretische onderbouwing rendement alternatief ontwerp randvoorziening
 • divers advieswerk met betrekking tot aansluiting van dakwaterafvoeren op hemelwaterstelsels
 • detachering waterschap (planbeoordeling, verwerken gegevens in geografisch informatiesysteem ‘Rioken’)
 • ontwerp vuilwaterriolering en hemelwatersysteem woonwijken (o.a. Bornsche Maten in Borne)
 • diverse oplossingen voor infiltratie van hemelwater bij gebouwen en terreinen
 • gemeentelijke rioleringsplannen
 • begeleiding van herberekeningen van bestaande rioolstelsels
 • ontwerpen van hemelwaterafvoersystemen voor wegconstructies en kunstwerken (Combitunnel Nijverdal, Coloradoviaduct Tweede Maasvlakte) bij design&construct-opdrachten

Werkwijze
In mijn advieswerk richt ik mij vooral op ondersteuning. Dat kan door mij op projectbasis in te huren, maar ook als sparring-partner of in de vorm van een ‘second-opinion’. Ook stel ik zelfstandig ontwerpen op van kleine en middelgrote riolerings- en hemelwatersystemen en van onderdelen van rioolstelsels of hemelwatersystemen. Ik ben vooral goed in het zoeken naar consensus tussen ontwerper, opdrachtgever en controlerende instantie. Dit kan ik doordat ik van alle partijen de ‘taal’ spreek en begrijp.

Samenwerken bij het ontwerpen
Naast de ‘harde’ kant, zoals ontwerpen en dimensioneren, heb ik inmiddels ook ruime ervaring in de samenhang tussen stedenbouw en riolering/(hemel)water. Voor diverse nieuwbouwwijken heb ik in samenwerking met stedenbouwkundigen een hemelwatersysteem ontworpen. Door in een vroeg stadium rekening te houden met de ruimte die nodig is voor het (hemel)water is het mogelijk de benodigde systemen goed te integreren in het stedenbouwkundig ontwerp. Ik bied hiervoor voldoende informatie door een globaal ontwerp aan te leveren en duidelijk te zijn over mogelijkheden en onmogelijkheden. Anderzijds blijkt het vaak mogelijk hemelwatersystemen aan te passen aan wensen ten aanzien van ruimtebeslag en het gewenste beeld. In die fase vertaal ik de wensen vanuit het stedenbouwkundig ontwerp naar een functioneel ontwerp van riolering en (hemel)watersysteem.

Watertoets en waterparagraaf
Door mijn werk bij waterschappen ben ik een goede gesprekspartner in het proces van de watertoets. Ik ben goed in het begrijpen en verwoorden van de wederzijdse belangen zodat efficiƫnt gecommuniceerd wordt en miscommunicatie wordt voorkomen. Het opstellen van een waterparagraaf is de afronding van de watertoets. Ik heb bij verschillende projecten onderdelen van de watertoets en waterparagrafen verzorgd.

Problemen bij duurzaam gescheiden stelsels
De gewijzigde houding van rioolbeheerders ten aanzien van riolering heeft er toe geleid dat vrijwel overal duurzaam gescheiden rioostelsels worden aangelegd. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop woningen en gebouwen aangesloten moeten/kunnen worden op riolering en hemelwatersysteem. Door hiermee bij het ontwerp van de woningen al rekening te houden worden problemen voorkomen en kosten bespaard. Ik kan hierbij ondersteunen. Dat geldt zowel voor de gebruiksfase van de woningen als tijdens de bouw. Ook ondersteun ik in het voorkomen en oplossen van problemen die ontstaan door aanpassingen aan het rioolstelsel (bijvoorbeeld na afkoppelen van verhard oppervlak in een bestaande woonwijk).

Inzetbaarheid
Door mijn ruime en brede ervaring bij verschillende opdrachtgevers en organisaties ben ik snel en flexibel inzetbaar met een korte inwerk/aanpassingsperiode. Ik koppel theoretische kennis aan een jarenlange praktijkervaring waardoor ik problemen tot de essentie terug kan brengen. Een oplossing is dan ook meestal snel gevonden. Dezelfde eigenschappen maken ook dat ik snel een beeld kan vormen van een situatie, een ontwerp of een rapportage. Ik ben daarmee een prima gesprekspartner bij het gezamenlijk zoeken naar (alternatieve) oplossingen of voor het uitvoeren van een second-opinion. Hierbij werk ik zowel vanuit mijn eigen werkruimte als op locatie.

Kernbegrippen:

 • integratie van water in stedenbouwkundig ontwerp
 • watertoets en waterparagraaf
 • oplossingen voor watergerelateerde problemen
 • communicatie
 • kennis van zaken en oog voor andere belangen
 • flexibel
 • riolering
 • hemelwater
 • infiltratie van hemelwater
 • brede ervaring in het gehele vakgebied