Gratis hydraulische berekeningen

Veel ‘Rioleurs’ zijn erg betrokken bij de technische kant van het vak. Ze willen begrijpen hoe het rioolstelsel werkt en waar knelpunten zitten. In de tijd van de stationaire berekeningen was dat ook nog vrij overzichtelijk te doen. Zonder computer en met een dik bijlagenrapport vol met ‘maximale waterstanden’ kon je een redelijk beeld krijgen van de werking van het stelsel. Met de komst van hydrodynamische berekeningen is dat verleden tijd. We berekenen nu hoe afvoergolven door het stelsel stromen en beschouwen het gehele proces van vulling tot en met leegloop. Logisch dat het rekenen meer en meer bij de adviesbureaus is komen te liggen. Zij hebben immers de kennis in huis om de ingewikkelde berekeningen uit te voeren en te interpreteren én ze kunnen de investering in een duur rekenprogramma spreiden over meerdere berekeningen.

In de Verenigde Staten van Amerika is in opdracht van de overheid een programma ontwikkeld om hydrodynamische berekeningen met leidingsystemen uit te kunnen voeren; SWMM. Omdat het in de VS gemeengoed is om kaarten, software etc. dat met overheidsgeld is ontwikkeld algemeen en kosteloos ter beschikking te stellen, is dit pakket gratis te installeren en te gebruiken (zie deze pagina). Het is niet het meest toegankelijke programma, maar na enige oefening wel goed te gebruiken. Ook geschikt voor de Nederlandse situatie (volledige buisvulling)! Zelfs rekenen conform module C2100 van de Leidraad Riolering is mogelijk.

Ik heb in korte tijd een SUF-HYD-bestand omgezet naar een invoerbestand  voor SWMM. Zie deze pagina voor meer informatie. Het omzetten ging snel  en was eenvoudig te doen. Klap op de vuurpijl: de eerste rekenresultaten kwamen goed overeen met de oorspronkelijke berekening in Sobek.

Nieuwsgierig naar het werken met SWMM? Of heb je er al ervaring mee opgedaan? Ik vind het leuk om uit te wisselen. Neem eens contact met me op!