Design and Construct

Meer en meer worden opdrachten op een alternatieve manier op de markt gezet. Niet langer als opdrachtgever eerst een ontwerp (laten) maken en dit (laten) vertalen naar een bestek dat vervolgens aanbesteed wordt, maar een vraag of probleem open neerleggen en om oplossingen vragen. Loslaten van het traditionele bestek is een grote stap want je verliest als opdrachtgever veel controle over het uiteindelijke resultaat. In plaats van je te richten op de gewenste oplossing moet je je richten op het gewenste resultaat. De opdrachtbeschrijving moet gericht zijn op de gewenste kwaliteit en je moet vertrouwen hebben in de kennis en kunde van de aannemer.

Ook aannemers worden gedwongen tot een andere houding. Een lage inschrijving is niet langer een garantie voor de opdracht. Meedenken en inventieve oplossingen zijn nu de beslissende criteria waarop een keuze wordt gemaakt. Dat betekent dus creatief denken en goed kijken naar de belangen van de opdrachtgever. Vooral in de tenderfase is het bij veel ontwerpen van belang rekening te houden met riolering en hemelwater. Water blijkt in de uitvoeringsfase namelijk vaak een spelbreker te zijn die tot aanpassingen van het ontwerp leidt.

Ik ben betrokken geweest bij een aantal design and constructopdrachten. Ik heb hierbij meegedacht over (alternatieve) oplossingen die pasten bij de werkwijze van de aannemer zodat een scherpere inschrijving kon worden gedaan. Ook heb ik helpen zoeken (en vinden!) naar oplossingen waarbij beter voldaan kon worden aan de wensen van de opdrachtgever. Verder ben ik betrokken geweest in de uitvoeringsfase van een aantal projecten waarbij ik de ontwerpen verder heb gedetailleerd en aangepast. Ik heb daarbij de ontwerpen zover uitgewerkt dat deze door een tekenaar verwerkt konden worden tot uitvoeringstekeningen.

Ik kan en wil u helpen bij het opstellen van vraagspecificaties en inschrijvingen. Het ‘water’- onderdeel neem ik dan graag op me. Heeft u een project waarin u hulp kunt gebruiken? Neem gerust contact met me op. Ook al is het om een uurtje te sparren!